ဆက်သွယ်ရန်

 

ဆက်သွယ်ရန်

Email

LinkedIn တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှာဖွေပါ

Facebook ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ

စင်ကာပူရုံး

အမှတ် ၁၀၊ အန်ဆန်လမ်း၊ #၁၀-၀၁, စင်ကာပူ ၀၇၉၉၀၃
ဖုန်း။ +၆၅ ၆၉၁၀ ၃၀၆၉
ရုံးချိန်။ မနက် ၉ နာရီ – ညနေ ၅ နာရီ၊ တနင်္လာ – သောကြာ

မြန်မာရုံး

၆၂ ဘီ၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
ဖုန်း။ ၀၉ ၄၂၆ ၇၈၅ ၈၈၀
ရုံးချိန်။ မနက် ၉ နာရီ – ညနေ ၅ နာရီ၊ တနင်္လာ – သောကြာ

Share This